อนุทิน 137427 - บุษยมาศ

  ติดต่อ

(๑๑ กันยายน ๒๕๕๗)

(เช้า) - เซ็นผ่านงานให้กับเจ้าหน้าที่ จำนวน ๗ แฟ้ม

         - แนะนำเจ้าหน้าที่ในการทำงานเกี่ยวกับด้านงานเอกสาร ควรทำหนังสือไว้เพื่อเป็นหลักฐานให้กับตัวเราเองและหน่วยงาน เพราะงานบุคคลจะว่ากันด้วยหลักฐานเท่านั้น...แม้วาจาก็ไม่สามารถช่วยอะไรเราได้ นอกจากเรามีหลักฐานมาแสดง

(บ่าย) - เตรียมสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ฯ ปีงบประมาณ 2556 เพื่อส่งให้กับการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย

  เขียน:  

ความเห็น (0)