อนุทิน 137414 - ใบบุญ

  ติดต่อ

  • เมื่อวาน เพิ่งซักถามชาวบ้านเกี่ยวกับ บุญข้าวสารทและบุญประดับดิน ซึ่งตนเองเข้าใจผิดว่าเป็นวันเดียวกัน ความจริงแล้ว บุญประดับดิน จะเป็นงานบุญที่ชาวอิสานทำในวันแรม ๑๔ ค่ำเดือน ๙ จะเป็นพิธีทำบุญโดยนำอาหารและผลไม้ ขนม ใส่กระทงและไปวางไว้เพื่อทำบุญให้กับญาติผู้เสียชีวิต 

  •  ส่วนบุญข้าวสารท จะเป็นการทำบุญที่ทำในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐  จะเป็นพิธีทำบุญโดยนำอาหารและผลไม้ ขนม ใส่กระทงประมาณ ๕- ๗ กระทง และไปวางไว้เพื่อทำบุญให้กับญาติผู้เสียชีวิตตามโคนต้นไม้ในวัด และจะนำกลับไป ๑-๓ กระทงไปไว้ที่ บ้าน ที่นาด้วย นัยว่าเป็นศิริมงคล คงต้องศึกษาเรื่องนี้ใหม่ว่า วัฒนธรรมจริงๆเป็นอย่างไรค่ะ
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)