อนุทิน 137408 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

ช่วงนี้สอนนักเรียนเรื่องขัตติยพันธกรณี

ให้เด็กๆ ดูวีดีโอเรื่องการเสียดินแดน ๑๔ ครั้ง

เหตุการณ์ รศ.๑๑๒ ทำให้มองเห็นความเสียสละ

และการปกป้องบ้านเมืองของบรรพชน....

วันนี้สิ่งที่น่าห่วงกว่าการสูญเสียแผ่นดินก็คือ

การสูญเสียจุดยืน  เอกลักษณ์ และวัฒนธรรมไทย

  เขียน:  

ความเห็น (0)