อนุทิน 137406 - ชยพร แอคะรัจน์

ความไม่ชอบ เป็นมูลเหตุของความไม่พอใจ

แม้จะเป็นเรื่องที่ถูกต้องอยู่แล้ว ก็ตาม...

เขียน 09 Sep 2014 @ 20:16 ()


ความเห็น (0)