อนุทิน 137402 - ไตรรัตน์ พุทฺธวิริโย

นายเคนเนธ แอนดริว ลอว์สัน (MR. KENNETH A. LAWSON)

เข้ามาทำงานในปี ๒๔๗๕ ในตำแหน่งที่ปรึกษากฎหมายศาลคดีต่างประเทศ อัตราเงินเดือน ๘๐๐ บาท แล้วต่อมาย้ายไปเป็นที่ปรึกษากฎหมายตามศาลต่าง ๆ อีกหลายศาล เช่น ศาลจังหวัดสงขลา ศาลจังหวัดเชียงใหม่ ศาลแพ่ง และศาลอาญา โดยได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามลำดับจนถึงอัตรา ๑,๒๐๐ บาท ในระหว่างไปเป็นที่ปรึกษากฎหมายศาลจังหวัดสงขลา ท่านได้ไปเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่โรงเรียนมหาวชิราวุธ เมื่อมาอยู่ศาลแพ่ง และศาลอาญา กระทรวงยุติธรรมให้ไปช่วยในการสอนของมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองด้วย เมื่อค้นประวัติของท่านผู้นี้จากหนังสือที่ระลึกงานชุมนุมนักเรียนเก่ามหาวชิราวุธ พ.ศ. ๒๕๒๕ ทราบเพิ่มเติมว่า ในระหว่างเกิดสงครามโลกครั้งที่ ๒ ที่ประเทศไทยอยู่ในฐานะจำยอมต้องประกาศสงครามกับประเทศสัมพันธมิตร ท่านต้องถูกคุมขังอยู่เป็นระยะเวลาหนึ่ง เมื่อถูกปล่อยตัวในปี ๒๔๘๘ จึงได้เดินทางกลับประเทศอังกฤษ

ที่มา http://www.museum.coj.go.th/malao/botbat.htm

เขียน 09 Sep 2014 @ 16:07 ()


ความเห็น (0)