อนุทิน 137386 - บุษยมาศ

"ความรู้ใหม่"...สำหรับฉัน...ที่ยังไม่รู้...

...

ชีวิต คือ เรียนรู้ตลอดเวลา...วันนี้ได้รับข้อความจากพี่นีนาถที่ USA. รัฐยูท่าห์ กับ คุณ Kenny แคริฟอร์เนีย ได้ให้ Line เพื่อติดต่อ...ทำให้ฉันมีสื่อในการติดต่อกันอีกช่องทางหนึ่ง คือ ทาง Line ซึ่งเดิมติดต่อกันทาง Facebook...คราวแรกมีความคิดว่า การติดต่อทางต่างประเทศ จะสามารถติดต่อได้กันทาง Facebook หรือ Mail เท่านั้น...แต่ทาง Line ก็สามารถติดต่อกันได้อีก :)

ขอบคุณโลกยุคไร้พรมแดนนี้จริง ๆ...แต่การใช้ขึ้นอยู่กับตัวเราที่จะพิจารณาว่าให้คุณหรือโทษ...

เขียน 08 Sep 2014 @ 15:28 () แก้ไข 08 Sep 2014 @ 15:30, ()


ความเห็น (0)