อนุทิน 137342 - อร วรรณดา

อนุทินที่  ๖๔

          ช่วงนี้เตรียมแข่งทักษะทางวิชาการ อีกทั้งต้องเข้ารับการอบรมทำให้ห่างหายไปบ้าง การได้เข้ามาอ่าน ศึกษาหาความรู้ในโกทูโน ได้รับข้อคิดเห็น  มุมมองที่หลากหลาย ความรูู้ใหม่ ทำให้ได้แนวคิดในการประยุกต์ใช้ในหน้าที่และชีวิตประจำวัน ขอบคุณกัลยาณมิตรทุกท่านค่ะที่แบ่งปันสิ่งดีๆให้

เขียน 06 Sep 2014 @ 05:38 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณกัลยาณมิตรทุกท่านค่ะ 

คุณ Bright Lily  

อาจารย์ Wasawat Deemarn   

อาจารย์บุษยมาศ   

คุณครูมะเดื่อ   

อาจารย์ประหยัด