อนุทิน 137336 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๕๘๖๐ |

"ชัดเจน เปลี่ยน"

"... ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย กล่าวต่อไปว่า คุณภาพการศึกษามีปัจจัยสำคัญ คือ คุณภาพครู โดยครูต้องมีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม แต่พบว่าไทยมี ครู 4 แสนคน แต่ละปีใช้งบฯ ด้านบุคลากร 4 แสนล้านบาท หรือ ครู 1 คนใช้งบฯ 1 ล้านบาทต่อปี ขณะที่ครูมีหนี้สิน 4 แสนล้านบาท หรือครู 1 คน มีหนี้ 1 ล้านบาท และที่ผ่านมา 10 ปี หนี้ครูเพิ่มขึ้นทุกปีแสดงให้เห็นว่า การแก้ปัญหาหนี้สินครูผิดวิธี จึงเป็นเรื่องท้าทายที่ 3 รัฐมนตรีใหม่ของศธ. ต้องแก้ปัญหาหนี้ครูให้ได้ เพราะหากทำได้จะทำให้ครูทุ่มเทกับการสอน และครูเหล่านี้จะเป็นเทวดาที่เข้ามาช่วยปฏิรูปประเทศ ซึ่งอนาคตของประเทศขึ้นอยู่กับครู 4 แสนคน นอกจากนี้ควรมีระบบความรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา เพราะการศึกษาไทย เป็นระบบเดียวที่ผู้บริหารสถานศึกษาไม่ต้องรับผิดชอบ ไม่ว่าเด็กสอบตก หรือ อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ทั้งที่ความจริงต้องออกมาแสดงความรับผิดชอบ ..."

ที่มา : http://www.dailynews.co.th/Content/education

เขียน 05 Sep 2014 @ 19:01 () แก้ไข 05 Sep 2014 @ 19:02, ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

การศึกษาล้มเหลวอาจเป็นเพราะปัจจัยที่เกิดจาก นโยบายก้าวกระโดด..และลืม พื้นฐานของประเทศเกษตร เอาเทคโนฯเข้ามาใช้มากเกินไป..บริบทของเราไปลอกเอาต่างประเทศมาใช้มากจนลืมความเป็นไท..

เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยตามท่านอาจารย์ prayat ครับ ;)…