อนุทิน 137327 - อร วรรณดา

อนุทิน  ๖๓

        คราก่อนนั้น แวะอ่าน ทุกวันวี่

มาบัดนี้ เว้นว่าง ลาร้างไกล

ด้วยภาระ  หน้าที่  ต้องห่างไป

ดวงฤทัย คิดถึง โกทูโน

เขียน 04 Sep 2014 @ 21:12 ()


ความเห็น (2)

(น้องครับ...บรรทัดที่สอง ควรลงท้ายด้วยเสียงจัตวา จะไพเราะมากครับ ตัวอย่างเช่น...)

คราก่อนนั้น แวะอ่าน ทุกวันวี่

มาบัดนี้ เว้นว่าง ห่างเขียนไข

ด้วยภาระ หน้าที่ ต้องห่างไป

ดวงฤทัย คิดถึง โกทูโน ฯ

....

Best wish ครับ....พี่ชาย ชยพร  แอคะรัจน์

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ อาจารย์ชยพร แอคะรัจน์ ที่กรุณาให้คำแนะนำค่ะ ไพเราะมากค่ะ ขอบคุณค่ะ อาจารย์ Wasawat Deemarn ขอบคุณค่ะ คุณ นีโอ..เบเกอรี