อนุทิน 137299 - ชาดา ~natadee

  ติดต่อ

เยี่ยมชม วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุต.  สถานศึกษาที่ใช้ทฤษฎี constructionism. ในการจัดการเรียนการสอน

ในครังนี้มีหลายหน่วยงานมี่ร่วมเยี่ยมชม.  ทั้งภาครัฐและเอกชน. ภาคธุรกิจ. เกษตร. อุตสาหกรรม. ต้องการพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์. และ 

พัฒนาศักยภาพ ครู.  ที่นี่ ภาคเอกชน. สถาบันปิโตรเลี่ยม เข้ามาช่วยอยู่แล้วหลายปี...

  เขียน:  

ความเห็น (2)

JJ
เขียนเมื่อ 

ท่าน พารณ มาเองเลย หรือ ครับ

ท่านมาเองค่ะ อาจารย์ JJ