อนุทิน 137296 - หน่วยฝึกงานที่10 อบต.หนองอ้อ

หน่วยฝึกที่10 อบต.หนองอ้อ การปฏิบัติงานอาทิตย์ที่ 13 ตั้งแต่วันที่ 25-29 สิงหาคม 2557 #รับคำสั่งจากนายกสุเทพ ภูริเอกทัต นายก อบต หนองอ้อ เพื่อลงพื้นที่สำรวจความตั้งการ เครื่องออกกำลังกายที่ นายกได้อนุมัตคำขอแล้ว ให้นักศึกษา นำเอกสารไปให้ชาวบ้านเซ็นรับทราบว่าได้มีการอนุมัตแล้วจำนวน 150 ครัวเรือน และนายกได้เลี้ยงส่ง เนื่องจากพวนเรานักศึกษาฝึกงานไดัทำการฝึกงานเรียบร้อยแล้วจำได้ทำงานเลี้ยงส่ง พวกเราขอบคุณ นายกสุเทพ ภูริเอกทัตเป็นอย่างยิ่ง
http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/001/045/160/original_10660542_777410318982898_580542871_n_(1).jpg?1409687768" target="_blank">http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/001/045/160/default_10660542_777410318982898_580542871_n_(1).jpg?1409687768">

เขียน 03 Sep 2014 @ 02:57 ()


ความเห็น (0)