อนุทิน 137289 - บุษยมาศ

๓ - ๕ กันยายน ๒๕๕๗

- เดินทางไปราชการร่วมกับสำนักงาน ก.พ. เรื่อง การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การศึกษาต่อต่างประเทศ และร่วมดูงานวิจัยของสำนักงาน ก.พ. ณ นนทบุรี

เขียน 02 Sep 2014 @ 15:54 ()


ความเห็น (0)