ติดต่อ

อนุทิน #137289

๓ - ๕ กันยายน ๒๕๕๗

- เดินทางไปราชการร่วมกับสำนักงาน ก.พ. เรื่อง การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การศึกษาต่อต่างประเทศ และร่วมดูงานวิจัยของสำนักงาน ก.พ. ณ นนทบุรี

  เขียน:  

ความเห็น (0)