อนุทิน #137278

๑ กันยายน ๒๕๕๗ ร่วมรำลึกถึงคนดีที่ไม่มีวันตาย

๒๔ ปีที่จากไปแต่ยังอยู่ในใจคนไทยตลอดกาล

คิดถึง "สืบ นาคะเสถียร"

เขียน:

ความเห็น (3)

คนดีของประเทศเลยครับ

ขอบคุณครับ

อยู่ในใจเสมอ ต่ายอรทัย..ครับ

ขอบคุณ อ.ขจิต และ อ.ประหยัดมากค่ะ “ความดีไม่สิ้นสูญจริง ๆ”