อนุทิน 137257 - บุษยมาศ

"ความทรงจำ"

...

เรื่องราวบางเรื่อง "ฉัน" ไม่เคยจำ...

แต่สำหรับ "เพื่อน" ของฉันเขากลับจำ...

เขาบอกว่า "จำได้เสมอ"...

ผิดกลับตัวฉัน ๆ ไม่เคยจำ...

คิดว่า..."นั่น คือ วัยเด็ก"...

แม้เวลาผ่านล่วงเลยไปนานถึง ๔๐ ปี

เพื่อนของฉันก็ยังจำและ "จำได้เสมอ"...

นี่กระมัง!!!...ที่เขาบอกว่า...

"ความคิดของคนเรา" ไม่ตรงกัน

ต่างจิต ต่างใจกัน...

เขียน 31 Aug 2014 @ 12:39 () แก้ไข 31 Aug 2014 @ 12:50, ()


ความเห็น (0)