อนุทิน #137257

"ความทรงจำ"

...

เรื่องราวบางเรื่อง "ฉัน" ไม่เคยจำ...

แต่สำหรับ "เพื่อน" ของฉันเขากลับจำ...

เขาบอกว่า "จำได้เสมอ"...

ผิดกลับตัวฉัน ๆ ไม่เคยจำ...

คิดว่า..."นั่น คือ วัยเด็ก"...

แม้เวลาผ่านล่วงเลยไปนานถึง ๔๐ ปี

เพื่อนของฉันก็ยังจำและ "จำได้เสมอ"...

นี่กระมัง!!!...ที่เขาบอกว่า...

"ความคิดของคนเรา" ไม่ตรงกัน

ต่างจิต ต่างใจกัน...

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)