อนุทิน 137222 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๕๘๓๙ |

"แลกเปลี่ยนเรียนรู้"

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ย่อมทำให้เราสามารถมองเห็นตัวตนของตัวเองได้ชัดเจนมากขึ้น
รวมทั้งมุมมองของคนรอบข้างที่ฝากหัวใจเอาไว้ใกล้ ๆ ในสิ่งที่เขาหรือเธอคิด

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาจทำให้เราค้นพบตัวเอง

... ฉันคิด ...

เขียน 29 Aug 2014 @ 15:44 ()


ความเห็น (2)

-เห็นเป็นเช่นนั้น….ครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ คุณเพชรฯ ;)…