อนุทิน 137217 - prayat duangmala

วันนี้ได้รับมอบหมายเข้ารับการอบรมพัสดุระบบใหม่ อิเลคทรอนิกส์ เพื่อใช้ในการปรับปรุงงานพัสดุ ของหน่วยงานโรงเรียน ก็ได้อะไรใหม่ๆเพิ่มขึ้นอีก..ชีวิตเดินทางไม่สิ้นสุดจนกว่าวันสุดท้ายของเกษียณ..หรือลาออกก่อน..

เขียน 29 Aug 2014 @ 10:01 ()


ความเห็น (0)