อนุทิน 137216 - ธิ

ธิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ทีมดี  เครือข่ายเยี่ยม  เปี่ยมความสุข

  • วันนี้ สบายใจ  นักเรียน  shopping ความรู้   ตัวแทนแต่ละกลุ่มนำเสนอความประทับใจ   ความรู้ดี ๆ ติดตัวกลับไปโรงเรียนเพียบ  
  • จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เครือข่ายโรงเรียนอ่อนหวานเด็กไทยฟันดี  อำเภอสระใคร  ๒๘  สค.  ๕๗
  • ขอบคุณ ผอ.โรงเรียนและคณะครูอนามัย  ครูโภชนาการ  ที่มานำเสนอสิ่งดี ๆ   ร่วมกินกลางวัน
  • ขอบคุณ ผอ.รพ.เรา  หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล  มาเป็นกรรมการประกวดสื่อทันตสุขภาพ  และพบปะคณะ ผอ.รร.
  • ทีมน้องช่าง  งานบริหารดูแลการจัดสถานที่  เครื่องเสียง  อำนวยความสะดวก
  • ทีมน้อง ๆ รพ.สต.  ศูนย์สุขภาพชุมชน  และห้องฟัน   แข็งขัน  รักกันเหมือนเดิม .... งานฉลุย   ^_,^
เขียน 29 Aug 2014 @ 00:12 () แก้ไข 29 Aug 2014 @ 01:32, ()


ความเห็น (0)