อนุทิน 137210 - เพชรน้ำหนึ่ง

_ข้าวโพดแป้งแซมมัน....

_ปลูกพืชสองชนิดบนพื้นที่เดียวกัน

_ข้อดี คือ มีรายได้เพิ่ม.....

_ข้อเสีย คือ การจัดการพืชสองชนิดนี้ค่อนข้างยาก..

_เก็บเกี่ยวผลผลิตจากข้าวโพดก่อน....ในช่วงที่มันสำปะหลังกำลังเจริญเติบโต...

_สอบถามเกษตรกร...ได้ความว่า...อาจจะได้..ไม่คุ้มเสีย...

_น่าคิด.....บางอย่าง...ต้องทำทีละอย่างถึงจะสำเร็จ...ทำสองอย่างพร้อมๆกัน..บางที...อาจจะพลาด.....

_ข้อคิดจาก...ข้าวโพดแซมมัน....วันนี้...

เขียน 28 Aug 2014 @ 20:13 () แก้ไข 28 Aug 2014 @ 20:14, ()


ความเห็น (0)