อนุทิน 137189 - นาย เอกราช แก้วเขียว

  ติดต่อ

วันนี้ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดกิจกรรมสัมมนาหลักกลับจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาประจำภาคการศึกษาพิเศษ /2556   โดย ตัวผมเอง 10.00 น. เข้าร่วมหลักสูตรการตลาด  และช่วงบ่ายโมงเข้าฟัง หลักสูตร วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปัญหาหนึ่งที่ยังแก้ไม่ตกคือ ทีมงานสหกิจศึกษา เรามีจำนวน 5 คน ลาคลอดไป 1 คน เหลือเพียง 4 คน แต่เนื่องจากคณะจัดสัมมนาในเวลาพร้อมกันประมาณ 10 หลักสูตร พวกเราไม่สามารถจะไปร่วมรับฟังได้หมด ทำให้ไม่สามารถรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนำมาปรับปรุงงานได้ครบถ้วน 

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)