อนุทิน 137186 - ชยพร แอคะรัจน์

  ติดต่อ

วิชาการผลิตยางพารา 1 (03-160-105) 1-4-3

1. สภาวะการปลูกยางพาราของประเทศไทย
2. ลักษณะทางพฤษศาสตร์
3. พันธุ์ และการขยายพันธุ์
--- สอบกลางภาค
4. วัสดุปลูก และการเตรียมดิน
5. การเตรียมพื้นที่สำหรับปลูกยางพารา
--- สอบปลายภาค

บทที่ 1 บทที่ 2 บทที่ 3 บทที่ 4 บทที่ 5

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (1)

มาให้กำลังใจครับอาจารย์ สู้ ๆ