อนุทิน 137186 - ชยพร แอคะรัจน์

วิชาการผลิตยางพารา 1 (03-160-105) 1-4-3

1. สภาวะการปลูกยางพาราของประเทศไทย
2. ลักษณะทางพฤษศาสตร์
3. พันธุ์ และการขยายพันธุ์
--- สอบกลางภาค
4. วัสดุปลูก และการเตรียมดิน
5. การเตรียมพื้นที่สำหรับปลูกยางพารา
--- สอบปลายภาค

บทที่ 1 บทที่ 2 บทที่ 3 บทที่ 4 บทที่ 5

เขียน 27 Aug 2014 @ 08:15 () แก้ไข 08 Sep 2014 @ 13:56, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

มาให้กำลังใจครับอาจารย์ สู้ ๆ