อนุทิน 137151 - หนูรี

  ติดต่อ

ปรับสมดุลชีวิต

ดูแลตัวเอง กินอาหารธรรมชาติ เน้นปรุงเอง 

สามารถเลือกสิ่งของที่เป็นเครื่องปรุงได้

อาหารอะไรที่คิดว่าเสี่ยง ก็  ละ ลด เลิก

เพราะอาหารผ่านขบวนการผลิตจากโรงงานส่วนใหญ่มักมีสารเคมีอื่นๆเข้าเกี่ยวข้อง

แม้ ผู้ผลิตจะบอกว่า ผ่านการตรวจสอบว่า สารเคมีอยู่ในมาตราฐานกำหนดก็ตาม

เลือกเองนะคะ อยู่ที่ตัวเราเอง 

  เขียน:  

ความเห็น (0)