อนุทิน 137143 - บุษยมาศ

๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๗

(เช้า) - วันนี้มาทำงานที่ ม. เช่นเดิม...เช้านั่งเซ็นผ่านงาน จำนวน ๕ แฟ้ม

         - นั่งเตรียมข้อมูลอัตราเงินค่าตอบแทนใหม่ของ พ.ม. และอาจารย์ประจำตามสัญญาและเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา...เพื่อเข้าประชุมช่วงบ่าย

(บ่าย) - ประชุมร่วมกับที่ปรึกษาอธิการบดี + รองอธิการบดีฝ่ายแผน + ผอ.กนผ. + ผอ.คลัง + เจ้าหน้าที่ ฯ

เขียน 23 Aug 2014 @ 12:33 ()


ความเห็น (0)