อนุทิน #137129

| อนุทิน ... ๕๘๒๕ |

"..."

เราไม่มีวันเข้าใจถึง "พลังของการเขียน"
ตราบใดก็ตามที่เรายังไม่เคยคิดและลงมือเขียนจริง ๆ

เชียงใหม่ (ยามสอง)
๒๓ ส.ค.๕๗

เขียน:

ความเห็น (2)

ฝันว่าได้เขียน ๕ ๕ ๕ ๕