อนุทิน 137121 - นางสาว ปัทมวรรณ วัยยิ่งยุทธ์

หน่วยฝึกที่13เทศบาลตำบลบ่อพลับ สัปดาห์ที่10

ร่วมปลูกต้นไม้กับทางเทศบาล นำโดยท่านนายก เทศบาลตำบลบ่อพลับ และพนักงานเป็นเวลา1อาทิตย์ เพื่อเพิ่มความสว

ละเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่ชุมชน

เขียน 22 Aug 2014 @ 10:36 () แก้ไข 22 Aug 2014 @ 10:39, ()


ความเห็น (0)