อนุทิน 137109 - บุษยมาศ

"ปัญหาในการทำงาน"

- นั่งค้นเอกสารการขออนุมัติเลขประจำตำแหน่ง (หนังสือจาก สกอ.) ตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ - ๒๕๕๗ รวม ๑๐ ปี เล่นเอาน้อง ๆ หัวเราะ...นี่คือ ปัญหาหนึ่งของการทำงานด้านเอกสาร ที่ต้องเสียเวลาค้นหา ต่อให้ ๕ ส. ไง ๆ ก็ไม่ไหวหรอก เสียเวลาเกือบครึ่งวันกว่าจะสำเร็จ...ข้อคิดในการดำเนินชีวิตในเรื่องงาน...ต่อให้เก็บดีปานใด ยังต้องเสียเวลาค้น...ทีต้องการไม่ค่อยจะเจอ พอไม่ต้องการละเจอได้เจอดี...คริ ๆ ๆ...

เขียน 21 Aug 2014 @ 15:13 ()


ความเห็น (0)