อนุทิน 137106 - Wasawat Deemarn

  ติดต่อ

| อนุทิน ... ๕๘๑๙ |

"อบรม"

เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ

Facillitation ICT-Pedagogy Integration
Supporting Competency-Based Teacher
Training Reforms in ICT-Based Learning

๒๑ - ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)