อนุทิน #137106

| อนุทิน ... ๕๘๑๙ |

"อบรม"

เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ

Facillitation ICT-Pedagogy Integration
Supporting Competency-Based Teacher
Training Reforms in ICT-Based Learning

๒๑ - ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)