อนุทิน 137106 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๕๘๑๙ |

"อบรม"

เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ

Facillitation ICT-Pedagogy Integration
Supporting Competency-Based Teacher
Training Reforms in ICT-Based Learning

๒๑ - ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เขียน 21 Aug 2014 @ 12:53 () แก้ไข 21 Aug 2014 @ 18:48, ()


ความเห็น (0)