อนุทิน 137103 - บุษยมาศ

  ติดต่อ

๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗

(เช้า) - เซ็นผ่านงาน จำนวน ๔ แฟ้ม

         - นั่งคิดค่าตอบแทนของ พ.ม. ให้กับเจ้าหน้าที่นำไปคิดเพื่อนำเข้าที่ประชุมในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๗

(บ่าย) - พบปัญหา กรมบัญชีกลางขอหนังสือจาก สกอ. อนุมัติเงินประจำตำแหน่ง ทำให้ต้องมานั่งค้นหนังสือ กรรมจริง ๆ

         - นั่งพิมพ์ค่าตอบแทนของ พ.ม. คิดตามฐานเงินเดือนของข้าราชการ

  เขียน:  

ความเห็น (0)