อนุทิน 137097 - หน่วยฝึกงานที่10 อบต.หนองอ้อ

หน่วยฝึกที่10 อบต.หนองอ้อ การปฏิบัติงานอาทิตย์ที่ 11 ตั้งแต่วันที่ 11-15 สิงหาคม 2557

         # พิมพ์การดำเนินการประชาคมชาวบ้านหมู่ที่ 6 ว่าหลักการ การประชาคมมีอย่างไรบาง เลือกเครื่องมือที่จะนำมาใช้ในการถามปัญหาของชาวบ้านว่าจะให้เครื่องมืออาไร ถึงจะเหมาะสม ถูกต้อง จะได้วางแผนงานดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง และหาวิธีในการถามชาวบ้านเพื่อให้ชาวบ้าน กล้าคิดกล้าตอบ ปัญหาของประชาชนที่แท้จริงออกมา โดยไม่เกงกลัว เพื่อที่จะได้แก้ไขปัญหาได้ตรงจุดประสงค์ ของปัญหาความต้องการของชาวบ้าน # อาจานย์มานิเทศงาน เพื่องตรวจสอบงานและ โครงการ ที่จะทำรวมกับชาวบ้าน ให้เหมาะสม และถูกต้อง ในการทำโครงการ และตรวจเล่มเขียว สมุดการปฏิบัติงานแต่ละวันของนักศึกษา

เขียน 20 Aug 2014 @ 18:21 ()


ความเห็น (0)