อนุทิน 137093 - บุษยมาศ

๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗

(เช้า) - เซ็นผ่านงานเจ้าหน้าที่ จำนวน ๑๑ แฟ้ม

         - นั่งวิเคราะห์การปรับฐานเงินค่าตอบแทนของ พ.ม. + อาจารย์ประจำตามสัญญา + จนท.ประจำตามสัญญา แนะนำวิธีคิดการประมาณการงบประมาณล่วงหน้าให้กับน้องเจ้าหน้าที่ว่าควรคิดประมาณการในเรื่องใดบ้าง...ในการปรับเข้าฐาน พ.ม. ตามค่าตอบแทนใหม่ เพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้บริหาร ก่อนนำเข้าสภามหาวิทยาลัย

(บ่าย) - นั่งทำฐานเงินค่าตอบแทนของ พ.ม. ตามอัตราใหม่ ตาม ว.๒๐ คุณ ๑.๕,๑.๓ โดยคิดค่า Mid Point และฐานคำนวนบน - ล่าง ของพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อนำเข้าที่ประชุมในวันเสาร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ นี้

ข้อคิดในการทำงานในครั้งนี้  : ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถรับรู้ว่าในอนาคตถ้า ผอ.กองเช่นฉันไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ เขาควรประมาณการในเรื่องใดบ้าง? และฝึกให้เขาได้คิดการวิเคราะห์และประมาณการเรื่องงบประมาณเป็นรายเดือนและรายปี

เขียน 20 Aug 2014 @ 15:11 ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ฝึกน้องเข้าตาม career path นะคะ

เขียนเมื่อ 

ใช่ค่ะ คุณหมอธิ…ไม่มีเรา เขาจะได้คิดได้เองและกล้าตัดสินใจได้เองด้วยค่ะ…ขอบคุณค่ะ