อนุทิน 137091 - บุษยมาศ

๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗

- เช้านี้...แม่มาทำงานกับพี่ภัครเพราะพี่ภัครมีสอนเช้า - บ่าย ตึกเดียวกับแม่ที่ทำงาน...เพราะเย็นนี้เราจะไปดูงานศรีสุขนาฏกรรม วัฒนธรรมอาเซียน "เฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ" ที่ โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว...นั่งรถมา พี่ภัครเล่าว่า...วันแรกที่สอนของหน้าที่การเป็นอาจารย์สอน พี่ภัครแนะนำตัวเองและให้นักศึกษาแนะนำตัวเองด้วย วันแรกพูดไมค์ ๓ ชั่วโมงรวด รู้สึกประหม่าบ้าง...แต่พอวันที่ ๒ เริ่มปรับตัวได้ คล่องขึ้น...มีวิธีการสอนเพื่อไม่ให้นักศึกษาเบื่อ...สังเกตการณ์ว่านักศึกษามีสีหน้าพึงพอใจและสนุกกับการเรียน...และบอกแม่ว่า...ภัครเตรียมเขียนบทความวิชาการแล้วนะแม่ ปีนี้ขอ ๑ เรื่อง ให้ได้ลงฐานข้อมูลด้วย ปีหน้าขอเป็น ๒ เรื่อง...และเตรียมทำวิจัยอีกด้วย...พี่ภัครเตรียมวางแผนชีวิตของตัวเองแล้ว พร้อมกับพูดชื่นชม "พ่อเร" ว่าเป็น Idol ของพี่ภัครในเรื่องของการวางแผนชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำงาน หรือการวางแผนชีวิต...ได้ข้อคิดในการดำเนินชีวิตอีกเรื่องหนึ่ง นั่นคือ "ตัวอย่างของพ่อ - แม่ มีค่ายิ่งกว่าคำสอน"...เพราะพี่ภัครเห็นพ่อเรทำให้เห็น จึงรู้ว่าพ่อเรคิดอะไรและได้ทำอะไร และผลที่ได้นั้นคืออะไร?...

เขียน 20 Aug 2014 @ 08:36 () แก้ไข 20 Aug 2014 @ 08:40, ()


ความเห็น (0)