อนุทิน 13709 - Sasinand

  ติดต่อ

@13699 มีมาแลกเปลี่ยนค่ะ ที่เคยทำมา KPI เป็นตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลักที่ผู้บริหารตั้งขึ้นหลังจากการทำ strategy map หรือแผนที่ยุทธศาสตร์แล้ว
แต่คนในองค์การมักเครียด  และแตกความสามัคคีมากขึ้นเพราะยึดถือแต่ KPI ของตนเองเท่านั้น ถ้าไม่ใช่ KPI ของตนก็ไม่สน 
เลยต้องมาปรับกันหลายหนค่ะ กว่าจะลงตัว

ที่ไปเห็นบางที่ มี KPI ที่ตั้งไว้ ว่า  เรื่องอุบัติเหตุต้องเป็นศูนย์ (0)
ทั้งๆ ที่งานที่ทำ ไม่เคยมีอุบัติเหตุเลย
อาการเช่นนี้ทำให้การตั้ง KPI ไม่ได้เพิ่มคุณค่าใดๆ แก่องค์กรเลย แต่กลับเป็นการเพิ่มภาระงานมากกว่านะคะ

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)