อนุทิน 137084 - ชณัฎดา ใจปลอด

ประวัติความเป็นมาของอำเภอสัตหีบ

เมื่อปี พ.ศ.2480 ได้ก่อตั้งเป็นกิ่งอำเภอ และได้ก่อตั้งขึ้นเป็นอำเภอเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2496 โดยมีนายอำเภอคน

แรกชื่อ นาย.ชุมพล อุทยานิก และในปัจจุบันที่ว่าการของอำเภอสัตหีบตั้งอยู่ที่ ถนนเลียบชายทะเล ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ

จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20180 โทรศัพท์ 038_437508 โทรสาร 038_437946

สัตหีบ... เป็นสถานที่สวยงาม ประกอบด้วยภูเขาสูงหลายลูกสลับซับซ้อน อากาศร่มรื่น

มีทะเลและอ่าวที่สวยงามเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั่วไป อาทิเช่น อ่าวดงตาล หาดทราย

สวยของหาดนางรำ หาดทรายแก้ว หรือเป็นอ่าวเตยงาม หรือในชื่อเดิมว่า " อ่าวตากัน "

ซึ่งในปัจจุบันเป็นสถานที่ตั้งกองบัญชาการนาวิกโยธิน ซึ่งอ่าวเตยงามแห่งนี้มีเรื่องเล่าขาน

เก่าแก่ว่า " ตากัน " เป็นผู้มาตั้งรกรากที่สัตหีบคนแรก อดีตบริเวณชายทะเลตะวันออกแห่ง

นี้มีโจรสลัดชุกชุมคอยปล้นฆ่าเรือต่างๆที่สัญจร แต่ตากันเองเป็นผู้มีวิชาอาคมและมีความ

สามารถไม่เกรงกลัวต่อเหล่าโจรสลัดมาตั้งรกรากที่สัตหีบแห่งนี้ และต่อมาเสด็จกรมหลวง

ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ได้เห็นความเหมาะสมของอำเภอสัตหีบเพื่อปรับปรุงเป็นฐานทัพเรือ

และได้ทรงรู้จักกับตากัน อีกทั้งยังทรงได้รับเครื่องรางของขลังจากตากันหลายอย่างต้อง

การพื้นที่เพื่อทำประโยชน์ของทหารเรือ ตากันจึงต้องมาอยู่บริเวณหลังตลาดสัตหีบ...

ถ้าพิเคราะห์คำว่า " สัตหีบ " หลายท่านให้ความเห็นว่า " สัตต " แปลว่า เจ็ด " หีบ "

ก็หมายถึงหีบ ก็น่าจะแปลว่า หีบเจ็ดใบ สอดคล้องกับตามประวัติเจ้าแม่แหลมเทียนว่าได้

นำพระราชาลงในหีบเจ็ดใบเพื่อหลบหนียักษ์ ตามตำนานที่ได้กล่าวขานไว้ด้วย...

เขียน 19 Aug 2014 @ 19:07 ()


ความเห็น (0)