อนุทิน 137071 - บุษยมาศ

๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗

(เช้า) - เซ็นผ่านงาน จำนวน ๑๑ แฟ้ม

         - รับฟังคำเล่าเรื่องจากเจ้าหน้าที่ของคณะหนึ่งใน ม. ที่ได้ยินคำด่าว่า..."สตรอ..." จากเจ้าหน้าที่อีกคนหนึ่ง...ได้มานั่งระบายความอึดอัดในใจให้ฟัง ได้แต่รับฟัง แนะนำกลับไปว่าควรทำอย่างไร...ทำให้ฉันได้ข้อคิดในการทำงานอีกข้อหนึ่งว่า...คนเราในช่วงเวลาทำงานชอบโยงเอาเรื่องส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้อง ไม่รู้จักแยะแยะ...จึงทำให้เกิดเรื่อง

(บ่าย) - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เขียน 19 Aug 2014 @ 12:22 ()


ความเห็น (0)