อนุทิน 137036 - Dr.Anongpanuch

Dr.Anongpanuch
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

กิจกรรมที่ 1

เวลา 10.00 น. ในวันที่ 18 สิงหาคม 2557 งานแนะแนวและจัดหางานโดยงาน Part time จะได้จัดปประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการการส่งเสริมการฝึกอาชีพอิสระระหว่างเรียน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 3/2557 ณ ห้องประชุม 2 อาคารพัฒนานิสิต มมส

กิจกรรมที่ 2

กลุ่มงานบริการและสวัสดิภาพนิสิต  มมส มีกิจกรรมสัญจรสู่คณะศึกษาศาสตร์ เพื่อที่จะพบปะ น้องใหม่  นิสิตใหม่่  ให้ความรู้ทางด้าน กยศ  งานวินัยนิสิต  สวัสดิภาพนิสิต และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้อย่างมีความสุข

เวลา 13.00 น.    ในวันที่18 สิงหาคม 2557    ณ    ศึกษาศาสตร์     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 I 

เขียน 17 Aug 2014 @ 11:25 ()


ความเห็น (0)