อนุทิน 137033 - บุษยมาศ

"ประสบการณ์"

การที่ตัวเราได้พบเจอสิ่งต่าง ๆ เข้ามาในชีวิต...

เราเรียกมันว่า "ประสบการณ์ชีวิต"...ในแต่ละวัย

ประสบการณ์ชีวิตจะไม่เหมือนกัน...

การที่ตัวเราได้เรียนรู้ประสบการณ์ของเราเอง

ทำให้ตัวเกิดความแกร่ง เข้มแข็งต่อชีวิตของเรา

ซึ่งมันจะกลายเป็นภูมิคุ้มกันให้กับตัวเราเองได้

ฉันเชื่อว่า...ภูมิคุ้มกันของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกัน...

ขึ้นอยู่กับ "ใจ" ของคน ๆ นั้นว่าจะ "กล้า แกร่ง เข้มแข็ง"

พอหรือไม่เท่านั้น...

เขียน 16 Aug 2014 @ 23:37 ()


ความเห็น (0)