อนุทิน 137032 - บุษยมาศ

  ติดต่อ

"ชีวิต"

ชีวิต...คือ การเดินทาง

โดยเริ่มจากจุดหนึ่ง...ไปเรื่อย ๆ

ไปยังอีกจุดหนึ่ง ซึ่งจุด ๆ นั้น

ไม่รู้ว่า "ใช่หรือไม่ที่เป็นจุดจบ"...

  เขียน:  

ความเห็น (0)