อนุทิน 137032 - บุษยมาศ

"ชีวิต"

ชีวิต...คือ การเดินทาง

โดยเริ่มจากจุดหนึ่ง...ไปเรื่อย ๆ

ไปยังอีกจุดหนึ่ง ซึ่งจุด ๆ นั้น

ไม่รู้ว่า "ใช่หรือไม่ที่เป็นจุดจบ"...

เขียน 16 Aug 2014 @ 23:30 ()


ความเห็น (0)