อนุทิน 137031 - บุษยมาศ

๑๗ - ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗

- เดินทางสู่ กทม. เพื่อนำผลงานให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการตำแหน่งผศ.และ รศ. 

  รวม ๒ วัน

เขียน 16 Aug 2014 @ 23:28 ()


ความเห็น (0)