อนุทิน 137000 - บุษยมาศ

"การได้รับการยอมรับ"

...

การที่คนเราจะถูกเป็นที่ยอมรับ...

จากคนอื่น ๆ ในสังคม...

บางครั้ง ต้องใช้เวลามาเป็นเครื่องพิสูจน์...

พิสูจน์ตนเองให้เขาได้รู้ คุณค่าของตัวเราเอง...

เขียน 15 Aug 2014 @ 15:36 ()


ความเห็น (2)

บางครั้งอาจใช้เวลาเกือบทั้งชีวิตค่ะ

เขียนเมื่อ 

ใช้แล้วค่ะ พี่แก้ว…