อนุทิน 137000 - บุษยมาศ

  ติดต่อ

"การได้รับการยอมรับ"

...

การที่คนเราจะถูกเป็นที่ยอมรับ...

จากคนอื่น ๆ ในสังคม...

บางครั้ง ต้องใช้เวลามาเป็นเครื่องพิสูจน์...

พิสูจน์ตนเองให้เขาได้รู้ คุณค่าของตัวเราเอง...

  เขียน:  

ความเห็น (2)

บางครั้งอาจใช้เวลาเกือบทั้งชีวิตค่ะ

ใช้แล้วค่ะ พี่แก้ว…