อนุทิน 136999 - บุษยมาศ

  ติดต่อ

"กัลยาณมิตร"

...

มิตรที่ดี...มีความจริงใจต่อกัน...

มิตรที่มีการแบ่งปัน...

มิตรที่มีน้ำใจ...

มิตรที่มีความหวังดี ไม่มีเรื่องร้ายแอบแฝง...

มิตรที่ไม่หวังผลประโยชน์...

ฯลฯ

ศรัทธาในความเป็น "กัลยาณมิตร"...

  เขียน:  

ความเห็น (0)