อนุทิน 136995


บุษยมาศ
เขียนเมื่อ

(๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗)

(เช้า)

- เข้าร่วมประชุมกับอธิการบดี + รองอธิการบดีฝ่ายแผน + ผอ.กนผ. + เจ้าหน้าที่ของกบค. เกี่ยวกับ

  ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัย เพื่อจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐

- เซ็นผ่านงาน จำนวน ๑๐ แฟ้ม

(บ่าย)

- ประชุมร่วมกับกองแผน เรื่อง การปรับระบบของพนักงาน ม. ทั้งหมด

- ประชุมเรื่่องการจัดทำแผน การโอนงบประมาณเหลือจ่าย การดำเนินการกันเงินเหลื่่อมปี การบริหาร

  งบประมาณค่าใช้จ่ายบุคลากรความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี