อนุทิน 136985 - บุษยมาศ

๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗

(เช้า) - เซ็นผ่านงาน ๑ แฟ้ม

         - นั่งคุยถึงปัญหาในการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับระบบพนักงานมหาวิทยาลัยกับน้อง ๆ เจ้าหน้าที่ในกองได้ฟัง ทำให้เห็นถึงความแตกต่าง การพัฒนา ค่าตอบแทน สวัสดิการต่าง ๆ ว่าแต่...ม. จะนำพาพวกเขาไปในทิศทางไหนกันละนั่น?

         - บอกเจ้าหน้าที่เช็คอัตราว่างของคณะครุศาสตร์ เนื่องจากเมื่อวานคณบดีประสานมาว่า จะขอดูว่ามีอัตราอาจารย์ว่าง สาขาใดบ้าง เผื่อที่จะได้เปิดรับอาจารย์เพิ่มในคณะ...แอบแซวฉันมาว่า..."เสียดายลูกพี่บุษ...แต่เข้าใจว่าน้องเขาเลือกถูกแล้ว"...

         - ประสานกับพี่ ผอ.สนอ.มรภ.ศรีสะเกษ ในการขอกำหนดตำแหน่งชำนาญการของพนักงานมหาวิทยาลัย

         - เตรียมอ่านวาระการประชุม กบม. เพื่อทำหน้าที่ในตอนบ่าย

(บ่าย) - ประชุมร่วมกับคณะกรรมการ กบม. ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการ เสนอวาระงานบุคคลทั้งหมดต่อที่ประชุม กบม. และให้ข้อมูลเพิ่มเติมยามที่คณะกรรมการเกิดข้อสงสัย ซักถาม...ได้ข้อคิดจากการทำงานบุคคลว่า...คนเรากว่าจะเก่ง กว่าชำนาญการในเรื่องนั้น ๆ อย่างลึกซึ้ง ต้องอาศัยเวลา ประสบการณ์ในการปฏิบัติ เรียนรู้แบบผิวเผินไม่ได้ ต้องรู้ลึก เพราะงานบุคคลหาคนรู้อย่างลึกยากมาก ๆ ในปัจจุบัน (คนรู้ไม่ได้ทำ...คนทำก็ไม่รู้) เพราะงานบุคคลที่เชี่ยวชาญ ต้องเป็นทั้งผู้รู้และผู้ทำมาก่อน...

เขียน 14 Aug 2014 @ 09:32 () แก้ไข 14 Aug 2014 @ 09:51, ()


ความเห็น (0)