อนุทิน 136983 - บุษยมาศ

"การคิดบวก"

มนุษย์เราเกิดมาชอบคิดลบต่อตนเอง เช่น คิดไม่ดีต่อคนอื่น คิดร้ายต่อผู้อื่น...ในทางกลับกัน ลองหันมาคิดดีต่อผู้อื่น คิดว่าผู้อื่นไม่เหมือนเราและเราก็ไม่เหมือนผู้อื่น เข้าใจพฤติกรรมของคน ๆ ว่าจะให้เขามาเหมือนเราและเราเหมือนเขานั้นคงไม่ใช่ เพราะมนุษย์เราเกิดมายังไม่เหมือนกันเลย...แบบนี้น่าจะดีกว่าไหม? จะทำให้ภายในจิตใจเกิดการคิดบวก "ความสุข" ภายในใจจะได้เกิด พร้อม ๆ กับ "หลักธรรม" ไง...

เขียน 13 Aug 2014 @ 21:44 ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

.ใช่เลยครับ..ส่วนมากคิดลบจึงเกิดความเครียด..อยากจะให้คิดบวกบ้างจะมีสุข..

เขียนเมื่อ 

ฝึกจิตเราได้ค่ะ อาจารย์ประหยัด อย่าทุกข์หรือคิดลบนานนะคะ ไม่มีกับตัวเราเองค่ะ :) โลกนี้ยังสดใสน่าอยู่มากค่ะ ขึ้นอยู่ที่จิตของเราเอง…สัจธรรม…คิดแค่ว่า เมื่อมีเมฆฝนเข้ามาในชีวิตเรา สักแป้บเดี๋ยวมันก็ผ่านพ้นไปค่ะ…ทุก ๆ ปัญหามีทางแก้เสมอค่ะ :)