อนุทิน 136970 - บุษยมาศ

สุดท้ายก็ยังไม่ได้พิมพ์สมรรถนะเพิ่มเติมอยู่ดี...มีงานด่วนเข้ามา ต้องร่างการพิจารณาหาแนวทางในการบริหารงานบุคคล เพื่อขอความเห็นจาก กบม. ที่จะมีการประชุมในวันพรุ่งนี้..ใครว่า? ทำงานบุคคลสบาย...เหนื่อยมั่กมาก...ร่างเสร็จส่ง Line ให้รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผนดู...ท่านตอบ Ok. นำร่างให้เจ้าหน้าที่เพื่อเตรียมเรื่องเข้าที่ประชุม กบม. ในวันพรุ่งนี้...

เขียน 13 Aug 2014 @ 15:28 () แก้ไข 13 Aug 2014 @ 15:30, ()


ความเห็น (0)