อนุทิน 136965 - บุษยมาศ

"ความคิด"

- ฉันคิดว่า...ความคิดของคนเราในแต่ละช่วงวัยนั้น...มีความคิดที่แตกต่าง เช่น มีการปรับเปลี่ยนไป

  ตามวัย ประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่เป็นฐานล่างและสภาพแวดล้อม

  ที่แต่ละบุคคลประสบมา...บางคนอาจเหมือนหรือไม่เหมือนกันก็ได้...

เขียน 13 Aug 2014 @ 12:29 ()


ความเห็น (0)