อนุทิน 136963 - บุษยมาศ

  ติดต่อ

(๙-๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗)

- ภาครัฐหยุดงานให้ ๔ วัน เนื่องในวันแม่

(๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗)

เช้า - ม. ประชุม Pre - School ในการเตรียมความพร้อมของสายวิชาการก่อนเปิดภาคเรียน 

        ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗...พี่ภัครได้ถูก ม. แนะนำตัวในที่ประชุมของ ม.

        ...มีอาจารย์ที่สนิทกันแอบถามฉันว่า...ลูกพี่บุษมาทำงานแล้วเหรอ...หน้าคล้ายแม่จัง!!! :)

      - เซ็นผ่านงาน จำนวน ๒ แฟ้ม

      - ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับภาระงาน + สมรรถนะให้กับสายวิชาการได้เข้าใจในการจัดทำข้อตกลงและ

         แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

บ่าย - พิมพ์สมรรถนะเพิ่มเติม ฯ

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)