อนุทิน 136957 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๕๘๐๖ |

"..."

ถ้าคุณเชื่อใน "พลังของการเขียน"
ขอให้คุณ "จงเขียน"

เชียงใหม่ (ยามใกล้สองยาม)
๑๒ ส.ค.๕๗

เขียน 12 Aug 2014 @ 23:49 () แก้ไข 12 Aug 2014 @ 23:51, ()


ความเห็น (0)