อนุทิน #136957

| อนุทิน ... ๕๘๐๖ |

"..."

ถ้าคุณเชื่อใน "พลังของการเขียน"
ขอให้คุณ "จงเขียน"

เชียงใหม่ (ยามใกล้สองยาม)
๑๒ ส.ค.๕๗

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)