อนุทิน 136954 - แสงแห่งความดี...

  ติดต่อ

พิธีบรรจุพระพุทธรูปไทย-พม่า บนยอดมหาวิทยะเจดีย์ วัดโมกขธรรมาราม ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เวลา 9.09 น โดยพระราชไพศาลมุนี เจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี(ธ)

..

ข้าพเจ้าได้เห็นความศรัทธาระหว่างคนไทยและคนพม่า ที่มีต่อพระพุทธศาสนา

และได้เห็น......หัวใจของพระพุทธศาสนาที่กล่อมเกลาจิตใจคน

...

เหตุการณ์ต่าง ๆ เหล่านี้ จะถูกข้าพเจ้าถ่ายทอดเก็บไว้ที่นี่ ก่อนที่จะจัดพิมพ์เป็นหนังสือเชิงประวัติศาสตร์การสร้างเจดีย์ไทย-พม่า  ณ วัดโมกขธรรมาราม แห่งนี้

..

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (1)

สาธุครับ !