อนุทิน 136954 - แสงแห่งความดี...

พิธีบรรจุพระพุทธรูปไทย-พม่า บนยอดมหาวิทยะเจดีย์ วัดโมกขธรรมาราม ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เวลา 9.09 น โดยพระราชไพศาลมุนี เจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี(ธ)

..

ข้าพเจ้าได้เห็นความศรัทธาระหว่างคนไทยและคนพม่า ที่มีต่อพระพุทธศาสนา

และได้เห็น......หัวใจของพระพุทธศาสนาที่กล่อมเกลาจิตใจคน

...

เหตุการณ์ต่าง ๆ เหล่านี้ จะถูกข้าพเจ้าถ่ายทอดเก็บไว้ที่นี่ ก่อนที่จะจัดพิมพ์เป็นหนังสือเชิงประวัติศาสตร์การสร้างเจดีย์ไทย-พม่า  ณ วัดโมกขธรรมาราม แห่งนี้

..

เขียน 12 Aug 2014 @ 21:49 () แก้ไข 13 Aug 2014 @ 13:14, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

สาธุครับ !