อนุทิน 136948 - ครูขวัญ

  อ้าองค์ กษัตรีย์ ศรีสยาม          เรืองพระนาม สิริกิติ์ เพริดพิศมัย

อุ่นเกล้า เหล่านิกร พาราไกร           น้ำพระทัย เปี่ยมล้น พระเมตตา

โฉมสิริ เลิศหล้า นราลักษณ์            ผ่องพักตร์ เพียงพิศ ดลเลขา

พระมิ่งแม่ ทรงสถิตย์ เพรงบุญญา     ปวงประชา ราษร์พร้อง ถวายชัย

ธ ทรงสอน ปั้นปัก ถักทอ                ทรงเริ่มก่อ ศิลปา ชีพพิสัย

ทรงเผื่อแผ่ สรรค์สร้าง สานศิลป์ไทย   ขจรไกล กอบเกื้อ เอื้ออาทร

ขอรำร่าย ไหว้วอน พระพรศรี            ไตรรัตน์ บารมี สโมสร

ฤกษ์ สิบสองสิงหา สถาพร                นบเกศกร ขอพระองค์ .....ทรงพระเจริญ

                    ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ 

ข้าพระพุทธเจ้า ครู - ศิษย์ นาฏศิลป์  โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม

    ใช้ทำนองเพลงระบำ พรหมมาสตร์

เขียน 12 Aug 2014 @ 12:42 () แก้ไข 12 Aug 2014 @ 14:38, ()


ความเห็น (0)