อนุทิน #136930

| อนุทิน ... ๕๗๙๗ |

"..."

จิตฺเตน นียติ โลโก
โลกหมุนไปเพราะความคิด

พุทธวจน

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)