อนุทิน 136930 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๕๗๙๗ |

"..."

จิตฺเตน นียติ โลโก
โลกหมุนไปเพราะความคิด

พุทธวจน

เขียน 11 Aug 2014 @ 20:45 () แก้ไข 11 Aug 2014 @ 22:05, ()


ความเห็น (0)