อนุทิน 136863 - บุษยมาศ

๗ สิงหาคม ๒๕๕๗

- เมื่อวานเย็นฝนที่พิษณุโลก ตกหนักมาก...พี่ภัครกับเอ้เอารถมอเตอร์ไซด์ไป ม. ติดฝนอยู่ที่ ม. 

  กับอาจารย์  ประธานหลักสูตร เพราะว่างช่วงเย็น ๆ ...กว่าจะได้กลับถึงบ้านปาเข้าไปเกือบ ๒ ทุ่ม...

  อาจารย์ใหม่ไฟแรงจริง ๆ จร้า...ถึงบ้านเหมือนลูกหมาตกน้ำเลยอ่ะ...เป็นกำลังใจให้จร้าพี่ภัคร...

  เช้านี้ บอกว่าไม่ไหว...ขอติดรถมากับแม่ดีกว่า คริ ๆ ๆ...เป็นการเริ่มต้นประสบการณ์ชีวิตของหนู...

(เช้า) - ประชุมร่วมกับอธิการบดี + คณบดีคณะเทคโน ฯ อุตสาหกรรม เกี่ยวกับการไม่เลื่อน % ให้กับ

           บุคลากรสายสนับสนุน ๓ ครั้ง...โดยหาแนวทางในการดำเนินการต่อในครั้งนี้

(บ่าย) - จัดอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร

            ให้กับบุคลากรของ ม. ช่วง ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. โดยรองอธิบดีศาลปกครองพิษณุโลก

เขียน 07 Aug 2014 @ 09:10 () แก้ไข 07 Aug 2014 @ 09:12, ()


ความเห็น (0)